zdjęcie aktualnosci
2016-09-12
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
zdjęcie aktualnosci
2016-09-12
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
zdjęcie aktualnosci
2021-01-27
W ramach realizacji projektu „Lepiej, więcej, bezpieczniej – Południowo Praski System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020 powstała szeroka i szczegółowa diagnoza lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Praga – Południe oraz gra decyzyjna dotycząca tematu przemocy o walorach edukacyjnych - MISJA CLEMENTIA.
zdjęcie aktualnosci
2021-03-17
Spot wyprodukowany w ramach projektu Grochowskiej Akademii Pracy i Rozwoju – GAPiR bis
zdjęcie aktualnosci
2021-04-01
Platforma jest interaktywnym narzędziem informatycznym, umożliwiającym kontynuowanie wsparcia specjalistycznego (indywidualne konsultacje, szkolenia w transmisji na żywo, grupowe warsztaty) dla mieszkańców Dzielnicy Praga - Południe.