obrazek główny
2021-01-27
Diagnoza - GRA MISJA CLEMENTIA

 

W ramach realizacji projektu „Lepiej, więcej, bezpieczniej – Południowo Praski System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020 powstała szeroka i szczegółowa diagnoza lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Praga – Południe oraz gra decyzyjna  dotycząca tematu przemocy o walorach edukacyjnych - MISJA CLEMENTIA.

 

PRZEMOC !!! - GDZIE SZUKAĆ POMOCY - ulotka informacyjna 

 

GRA MISJA CLEMENTIA

To gra paragrafowa stworzona z myślą o pracy indywidualnej i grupowej z młodzieżą i osobami dorosłymi. Może być używana w ramach diagnozy, zajęć terapeutycznych, warsztatów poświęconych przemocy.

Gra zawiera 28 kart, w każdym z dylematów można odpowiedzieć na dwa sposoby. Gra zachęca do poruszania tematu przemocy, jej narastania, skutków, możliwości przeciwstawienia się lub pozostania biernym, gdzie z niemego świadka w końcu zamieniasz się w ofiarę. Karty są punktem wyjścia do autorefleksji, rozmowy o emocjach i schematach zachowań w sytuacjach konfliktowych.

 

Film prezentacja Misja Clementia.mp4

 

Z wersją elektroniczną gry można się zapoznać klikając na poniższy link:

GRA MISJA CLEMENTIA - kliknij aby zagrać

 

 

Diagnoza

Niniejsza diagnoza ma na celu ukazanie skali problemu przemocy w rodzinie występującego na terenie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy oraz problemów i potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zakres działań badawczych odnosił się do:

  • Zidentyfikowania problemów występujących wśród dzieci, młodzieży dorosłych mieszkańców Dzielnicy oraz pracowników lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • Zidentyfikowania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe,
  • Pokazania rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej lub złagodzenie jej skutków

 

Raport z przeprowadzonej diagnozy podzielony jest na kilka części. Znajduje się w nim między innymi: opis przebiegu badań, jego cele i założenia, wykorzystane metody, charakterystyka Dzielnicy Praga-Południe w tym zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie, analiza uzyskanych wyników w badaniu w tym także zawarte zostały cytaty wypowiedzi respondentów.

 

Badaniem zostało objęte szerokie spektrum respondentów tym: mieszkańcy Dzielnicy Praga-Południe, specjaliści pracujący w obszarze przemocy na terenie Dzielnicy (członkowie ZI oraz Grup Roboczych) oraz pracownicy placówek edukacyjnych.

 

Z całością diagnozy można zapoznać się tutaj: Diagnoza.pdf

 

Link do nagrania

Film prezentacja Diagnozy.mp4