tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Publikacje
mapa na podstronie
Publikacje - nawigacja
Publikacje
 
obrazek główny
2021-04-01
PLATFORMA E-Learningowa

 

Platforma jest interaktywnym narzędziem informatycznym, umożliwiającym kontynuowanie wsparcia specjalistycznego (indywidualne konsultacje, szkolenia w transmisji na żywo, grupowe warsztaty) dla mieszkańców Dzielnicy Praga - Południe. Platforma powstała w ramach realizacji projektu „Lepiej, więcej, bezpieczniej – Południowo Praski System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 

Platforma jest dostępna pod adresem https://www.platforma.ops-pragapoludnie.pl/

 

 

Wykonanie: Hostlab