mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-11-13
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pn. „TSR I i TSR II stopnia” dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe”.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-11-09
jako jednostki szczególnie zaangażowanej w działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-11-09
Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 listopada 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-11-09
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, jako Beneficjent projektu „Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi” nr RPMA.09.01.00-14-7943/17-00 zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-11-08
w sprawie wyboru realizatora jednodniowego rodzinnego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla rodzin/matek z dziećmi biorących udział w projekcie.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2018-11-08
na przeprowadzenie warsztatów prawniczych pn. „Oswoić kłopoty finansowe” dla bezdomnych i bezrobotnych uczestników projektu.
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab