mapa z Pagą Południe
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. DZIECKA)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. OSOBY DOROSŁEJ)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Aktualności
CO SŁYCHAĆ U NAS
CO SŁYCHAĆ U INNYCH
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-09-12
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że projekt pn. ,,Odzyskać Przyszłość" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy został pozytywnie zweryfikowany i zakwalifikowany do udziału w konkursie „Lider Zmian 2019" w kategorii „Lider Zmian. Nagroda Internautów".
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-09-12
Dnia 8 września mieszkańcy Pragi-Południe zostali zaproszeni przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe na Piknik Rodzinny, który został zorganizowany przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Praga – Południe. Wydarzenie objął honorowym patronatem Burmistrz Dzielnicy Pan Tomasz Kucharski. Event odbywał się w lokalnym Parku im. J. Polińskiego, gdzie mieszkańcy na co dzień chętnie spędzają swój wolny czas.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-09-11
Dnia 7 września w Parku im. Polińskiego odbyły się Południowo Praskie Senioralia, organizowane przez Urząd Dzielnicy Praga – Południe. Seniorzy korzystający z oferty Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 oraz przy ul. Walecznych 59 chętnie się włączyli w wydarzenie, które jak co roku obfitowało w liczne atrakcje, jak na przykład bezpłatne badania profilaktyczne, czy dyskoteka z niezastąpioną DJ Viką.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-09-11
Protokół wyboru Realizatora kursu "Kadry i płace" dla Uczestniczki projektu pn. "Celem jest praca"
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-09-06
Dnia 24 sierpnia ulicami Warszawy przeszła VI Ogólnopolska Parada Seniorów, w której nie mogło zabraknąć "Dojrzałych! Wspaniałych!" Seniorów z Paca 42.
zdjęcie aktualnosci na stronie głównej
2019-09-04
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia doradztwa specjalistycznego dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych z Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w zakresie ochrony osób doznających przemocy w rodzinie w świetle uwarunkowań prawno – karnych.
Nasze publikacje
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
publikacja
Biuletyn o projektach współfinansowanych ze środków UE zrealizowanych w OPS
Nasze sprawozdania
publikacja
Sprawozdanie za rok 2017
publikacja
Sprawozdanie za 2016 rok
Przydatne linki
Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Urząd Pracy
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Skontaktuj się z nami
Wykonanie: Hostlab