Wyróżnienie dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy


Wyróżnienie


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy otrzymał od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wyróżnienie jako instytucja zaangażowana w działania na rzecz pomocy osobom starszym, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania tych osób w środowisku lokalnym.

Nagrody i wyróżnienia


Wyróżnienie dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy został wyróżniony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika jako jednostka przygotowana do działań aktywnej integracji, poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i działania własne, które przyczyniły się do zmiany wizerunku  placówki w środowisku lokalnym.###