tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
O OPS
mapa na podstronie
Struktura OPS
 

 

 

Filia Nr 1
z siedzibą przy ul. Wiatracznej 11
04-366 Warszawa
Kierownik Filii:
tel. (22) 277-33-16

W skład Filii nr I wchodzi:

Dział Pomocy Środowiskowej

Zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, strukturę, podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, a także ich zadania określa Regulamin organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora Ośrodka.

 

Wyodrębnione komórki:

Siedziba Główna przy ul. Wiatracznej 11
04-366 Warszawa


Kierownik:

w skład siedziby wchodzą:

Dział Pomocy Środowiskowej - Kierownik Działu: Joanna Żmudzka

Zespół Pomocy Środowiskowej - Kierownik Zespołu:
Zespół Pomocy Środowiskowej - Kierownik Zespołu: Agnieszka Kuciak
Zespół Pomocy Środowiskowej - Kierownik Zespołu: Koordynator Iwona Nowak
Zespół Pomocy Srodowiskowej - p.o. Koordynatora: Aleksandra Wojciechowska

Dział Realizacji Świadczeń i Analiz

Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz - Kierownik Zespołu:

 


II Siedziba przy ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa


Kierownik:

w skład siedziby wchodzą:     

       Dział Pomocy Środowiskowej - Kierownik Działu: Elżbieta Butryn

                   Zespół Pomocy Środowiskowej - Koordynator: Izabela Woźniak

       Dział ds. Usług i Domów Pomocy Społecznej – Kierownik Działu: Monika Martewicz

                    Zespół ds. Usług i Domów Pomocy Społecznej - p.o. Koordynatora Ewa Ryszewska 

                   

Dział Realizacji Świadczeń i Analiz

Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz - Kierownik Zespołu: Magdalena Korczak

 

Dział Pomocy Specjalistycznej

   Kierownik - Agnieszka Skyrpan

    Zespół Wsparcia Rodziny i  Asysty Rodzinnej

    Zespół Wsparcia Specjalistycznego -

    Zespół  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 

            - Przewodniczacy Zespołu Interdyscyplinarnego: Agnieszka Skyrpan

            - Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: Elżbieta Iwańczyk

            - Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: Elżbieta Łukasik

            

 

Zespół Projektów i Programów - p.o. Kierownika Zespołu: Agnieszka Nowińska

Klub Integracji Społecznej - Konsultant- Koordynator Zespołu: Damian Norwiński

Centrum Wolontariatu i Integracji Wielokulturowej - Konsultant - Koordynator: Kinga Szczypek

 

Dział Finansowo - Księgowy - Główny Księgowy: Emilia Czerniakiewicz

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy - Kierownik Działu: Piotr Gołębiewski

 

Ośrodki Wsparcia

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42- Kierownik:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 - Kierownik: Ewa Demczuk

 

Wykonanie: Hostlab