tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
O OPS
mapa na podstronie
Struktura OPS
 

Zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, strukturę, podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, a także ich zadania określa Regulamin organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora Ośrodka zarządzeniem nr 8/2014 z dnia 24.06.2014 r. (zmieniony zarządzeniem nr 10/2017 z dnia 06.03.2017 r.)

Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.pdf

Wyodrębnione komórki:

Filia Nr I
z siedzibą przy ul. Wiatracznej 11
04-366 Warszawa
Kierownik Filii: Elżbieta Iwańczyk

w skład Filii nr I wchodzą:

Dział Pomocy Środowiskowej - Kierownik Działu: Maciej Łagowski

Zespół Pomocy Środowiskowej nr I - Kierownik Zespołu:
Zespół Pomocy Środowiskowej nr II - Kierownik Zespołu: Marta Lis
Zespół Pomocy Środowiskowej nr III - Kierownik Zespołu: Joanna Żmudzka
Zespół Pomocy Środowiskowej nr IV - Kierownik Zespołu: Agnieszka Kuciak
Zespół do spraw Usług - Kierownik Zespołu: Maciej Łagowski

Zespół Realizacji Świadczeń - Kierownik Zespołu: Mariola Kędzierska

 

Filia Nr II
z siedzibą przy ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
Kierownik Filii:

w skład Filii nr II wchodzą:

Dział Pomocy Środowiskowej - Kierownik Działu: Barbara Simińska

Zespół Pomocy Środowiskowej nr II - Koordynator Izabela Woźniak
Zespół Pomocy Środowiskowej nr III - Kierownik Zespołu: Beata Bodzan-Matysiak
Zespół do spraw Usług - Kierownik Zespołu: Barbara Simińska

Zespół Realizacji Świadczeń - Kierownik Zespołu: Magdalena Korczak

 

Dział Pomocy Specjalistycznej

           Kierownik: Agnieszka Skyrpan

            Zespół Wsparcia Rodziny - Koordynator zespołu: Agata Kołdyka

            Zespół  Przeciwdziałania Przemocy - Koordynator Zespołu:  Olga Popiołek

            Zespół Projektów Socjalnych - Koordynator Zespołu: Beata Żabka

           

 

Dział Finansowo - Księgowy - Główny Księgowy: Emilia Czerniakiewicz

Dział Administracyjno-Gospodarczy - Kierownik Działu: Marzena Kochel

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42- Kierownik: Agnieszka Łopacińska

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 - Kierownik: Agnieszka Łopacińska

Klub Integracji Społecznej przy ul. Grochowskiej 259a - Koordynator : Grzegorz Zubik

Wykonanie: Hostlab