Zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, strukturę, podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, a także ich zadania określa Regulamin organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora Ośrodka.

 

Wyodrębnione komórki:

Siedziba Główna przy ul. Wiatracznej 11
04-366 Warszawa

w skład siedziby wchodzą:

Dział Pomocy Środowiskowej - Kierownik Działu: Joanna Żmudzka

Zespół Pomocy Środowiskowej - Kierownik Zespołu:
Zespół Pomocy Środowiskowej - Kierownik Zespołu: Agnieszka Kuciak
Zespół Pomocy Środowiskowej - Kierownik Zespołu: Koordynator Iwona Nowak
Zespół Pomocy Srodowiskowej - p.o. Koordynatora: Aleksandra Wojciechowska

Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz- Kierownik Zespołu: Magdalena Korczak

Zespół Interdyscyplinarny- Konsultant-Koordynator: Elżbieta Łukasik

Dział Finansowo- Księgowy- Główny Księgowy- Emilia Czerniakiewicz

Dział Administracyjno-Gospodarczy- Kierownik Działu- Piotr Gołębiewski

 

         Siedziba przy ul. Walecznych 59
         03-926 Warszawa

         w skład siedziby wchodzą:     

         Dział Pomocy Środowiskowej - Kierownik Działu: Elżbieta Butryn

Zespół Pomocy Środowiskowej - Koordynator: Izabela Woźniak

Dział ds. Usług i Domów Pomocy Społecznej – Kierownik Działu: Monika Martewicz

Zespół ds. Usług- Koordynator-Sylwia Zalewska

Zespół ds. DPS  - Koordynator Ewa Ryszewska

 

         Siedziba przy ul. Paca 42

          04-386 Warszawa

          w skład siedziby wchodzą:

 Zespół Intensywnej Pracy Socjalnej i  Asysty Rodzinnej - Kierownik Zespołu- Anna Walewska

 Zespół Wsparcia Specjalistycznego -

 Zespół  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie-Koordynator- Arkadiusz Pawlak

 Zespół Projektów i Programów - p.o. Kierownika Zespołu: Agnieszka Nowińska

 Centrum Wolontariatu i Integracji Wielokulturowej - Konsultant - Koordynator: Kinga  Szczypek

 

       Siedziba przy ul. Grochowskiej 259a

       03-844 Warszawa

Klub Integracji Społecznej- Konsultant- Koordynator- Damian Norwiński

 

Ośrodki Wsparcia

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42- Koordynator- Marzena Kalisz

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 - Kierownik: Ewa Demczuk