tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Praca w OPS
mapa na podstronie
Praca w OPS - nawigacja
Praca w OPS
 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektor, inspektor, starszy inspektor ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula informacyjna.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor/starszy inspektor ds. płac


Wynik naboru skan z podpisem.pdf

 

Ogłoszenie.doc

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula informacyjna.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektor, inspektor, starszy inspektor ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym


Wynik naboru.doc

Wynik naboru skan z podpisem.pdf

 

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

Klauzula informacyjna.docx

  

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor / Starszy Inspektor ds. płac


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia  09 lutego 2023 r. na adres:

 

Wynik naboru skan z podpisem.pdf

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 4/2023 – starszy inspektor /inspektor ds. plac”

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

Klauzula informacyjna.docx

  

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista/Główny specjalista ds. płac


Wynik naboru skan z podpisem.pdf

 

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

Klauzula informacyjna.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi Konsultant-eurokoordynator


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 19 stycznia 2023 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 2 – Konsultant-Eurokoordynator”

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze PRACOWNIKA SOCJALNEGO/ STARSZEGO PRACOWNIKA SOCJALNEGO/ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ/STARSZEGO SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 18 stycznia 2023 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 1/2023 - pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego/specjalisty pracy socjalnej/starszego specjalisty pracy socjalnej ”

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze Pomoc kuchenna


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 14.01.2023 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 36/2022 – pomoc kuchenna”

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Intendent


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi konsultant-eurokoordynator.


 

Ogłoszenie konsultant-eurokoordynator.docx

Ogłoszenie konsultant-eurokoordynator skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze Pomoc kuchenna


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Intendent


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

Klauzula informacyjna.docx

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownik obsługi


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula informacyjna.docx

Oświadczenie RODO.docx

Oświadczenie.docx

 

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Pracownik socjalny


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze RADCY PRAWNEGO 0,5 etatu


Wynik naboru skan z podpisem.pdf

 

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

Klauzula informacyjna.docx

 

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze pracownika socjalnego/ starszego pracownika socjalnego/ specjalisty pracy socjalnej/ starszego specjalisty pracy socjalnej


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia  29.07.2022 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 27/2022 - pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego/specjalisty pracy socjalnej/starszego specjalisty pracy socjalnej ”
 

 

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi Młodszy asystent rodziny/ Asystent rodziny/ Starszy asystent rodziny


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula informacyjna.docx

Oświadczenie RODO.docx

Oświadczenie.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO/ STARSZEGO PRACOWNIKA SOCJALNEGO/ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ/STARSZEGO SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Oświadczenie RODO.docxKlauzula informacyjna.docx

 

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Pracownik socjalny


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.pdf

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko psycholog dziecięcy


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11 poszukuje psychologa dziecięcego do realizacji projektu socjalnego „Wspieranie rodziny”. Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV z przebiegiem pracy zawodowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga –Południe ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa, lub w formie e-email: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl

Zgłoszenia do 20.06.2022 r.

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko ASYSTENT RODZINY


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko ASYSTENT RODZINY ze znajomością języka ukraińskiego


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

 

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Zespołu Projektów i Programów


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownik Zespołu Klubu Integracji Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy


Wynik naboru skan z podpisem.pdf

 

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

 

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze podinspektor, inspektor, starszy inspektor ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów   w terminie do dnia  10 czerwca 2022 r.  na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 18/2022 – Podinspektor, inspektor, starszy inspektor ds. finansowo-księgowych”

 

Wynik naboru - skan z podpisem.pdf

 

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

 

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze podinspektor, inspektor, starszy inspektor ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów   w terminie do dnia  19 maja 2022 r.  na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 17/2022 – Podinspektor, inspektor, starszy inspektor ds. finansowo-księgowych”

Wynik naboru.pdf

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko starszy inspektor ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym


Wynik naboru.pdf

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.pdf

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.pdf

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.pdf

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - INTENDENT


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia  21 kwietnia 2022 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 15 - Intendent”

 

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.pdf

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko ASYSTENT RODZINY ze znajomością języka ukraińskiego.


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko ASYSTENT RODZINY


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektor, inspektor, starszy inspektor ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym


Wynik naboru.pdf

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi pomoc kuchenna


Ogłoszenie pomoc kuchenna z klauzulą.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Pracownik socjalny


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia  25 marca 2022 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 7/2022 - Pracownik socjalny”

 

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.pdf

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia  25 marca 2022 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 8/2022 – „Konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym”

 

Ogłoszenie konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym.docx

Ogłoszenie konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko konsultant do spraw doradztwa zawodowego w dziale projektów i programów


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 21 marca 2022 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 6/2022 – konsultant ds. doradztwa zawodowego”

 

Ogłoszenie konsultant do spraw doractwa zawodowego.docx

Ogłoszenie konsultant do spraw doractwa zawodowego skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi konsultant-eurokoordynator.


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia  21 marca 2022 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 5 – Konsultant-Eurokoordynator”

 

Ogłoszenie konsultant-eurokoordynator.docx

Ogłoszenie konsultant-eurokoordynator skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu ds. Usług i Domów Pomocy Społecznej


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia  11.03.2022 r.  na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 4/2022 – Kierownik Działu ds. Usług i Domów Pomocy Społecznej ”

 

Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektor, inspektor, starszy inspektor ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Pracownik socjalny (3 Etaty)


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 11.02.2022 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie:

„Ogłoszenie nr 2/2022 - Pracownik socjalny”

 

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.pdf

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Administrator Bezpieczeństwa Informacji (inspektor ochrony danych)


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 11 lutego 2022 r.   na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie:

„Ogłoszenie nr 1/2022 – Administrator Bezpieczeństwa Informacji (inspektor ochrony danych)”

Wyniki naboru skan z podpisem.pdf 

 

Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.pdf

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi PSYCHOLOG w Dziennym Domu Pomocy Społecznej


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.pdf

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Pracownik socjalny


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.pdf

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Pracownik socjalny


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.pdf

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Pracownik socjalny


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.pdf

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej w Dziale Pomocy Środowiskowej


Ogłoszenie Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej.docx

Ogłoszenie Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi konsultant-eurokoordynator


Ogłoszenie konsultant-eurokoordynator.docx

Ogłoszenie konsultant-eurokoordynator skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi konsultant-eurokoordynator


Ogłoszenie konsultant-eurokoordynator.docx

Ogłoszenie konsultant-eurokoordynator skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomoc kuchenna


Ogłoszenie pomoc kuchenna z klauzulą.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomoc kuchenna


Ogłoszenie pomoc kuchenna z klauzulą.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi pomoc kuchenna


Ogłoszenie pomoc kuchenna.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.pdf

 

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie Kierownik DPS.docx

Ogłoszenie Kierownik DPS skan z podpisem.docx

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi pomoc kuchenna


Ogłoszenie pomoc kuchenna z klauzulą.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Pracownik socjalny


Ogłoszenie.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.pdf

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. administracyjnych (2 etaty)


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie Inspektor ds. administracyjnych.docx

Ogłoszenie Inspektor ds. administracyjnych skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Projektów i Programów


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie Kierownik Działu Projektów i Programów.docx

Ogłoszenie Ogłoszenie Kierownik Działu Projektów i Programów skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej


Wynik naboru skan z podpisem.pdf

 

Ogłoszenie Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej.docx

Ogłoszenie Ogłoszenie Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze starszy inspektor/specjalista ds. kadrowych


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie starszy inspektor do spraw kadrowych.docx

Ogłoszenie starszy inspektor do spraw kadrowych.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi pomoc kuchenna


Ogłoszenie pomoc kuchenna.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Terapeuta w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.


Ogłoszenie terapeuta.docx

Ogłoszenie terapeuta skan z podpisem.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

Klauzula.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Terapeuta w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.


Ogłoszenie terapeuta.docx

Ogłoszenie terapeuta skan z podpisem.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi pomoc kuchenna


Ogłoszenie pomoc kuchenna.docx

Ogłoszenie skan z podpisem.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Młodszy Asystent Rodziny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.docx

 

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Głównego Księgowego


 

Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Pracownik socjalny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Pracownik socjalny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Pracownik socjalny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Młodszy Asystent Rodziny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Pracownik socjalny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze INTENDENT w Dziennym Domu Pomocy Społecznej


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze starszy Inspektor ds. Administracyjnych


Protokół rezygnacja kandydata.pdf

Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Młodszy Asystent Rodziny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze INTENDENT w Dziennym Domu Pomocy Społecznej


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Społecznej


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Pracownik socjalny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze starszy Inspektor ds. Administracyjnych


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Młodszy Asystent Rodziny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.doc

Oświadczenie.doc

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Pracownik socjalny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - Instruktor Terapii Zajęciowej


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - Psycholog w dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz Klubach Seniora


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. Administracyjnych


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego w Klubie Integracji Społecznej


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Młodszy Asystent Rodziny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.doc

Oświadczenie.doc

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Głównego Księgowego


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Głównego Księgowego


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Głównego Księgowego


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Głównego Księgowego


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektor, specjalista, gł. specjalista ds. zamówień publicznych


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - pomoc kuchenna


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Młodszy Asystent Rodziny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.doc

Oświadczenie.doc

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Konsultant – koordynator zespołu


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Pracownik socjalny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Pracownik socjalny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Młodszy Asystent Rodziny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.doc

Oświadczenie.doc

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze mł.informatyk/informatyk/st.informatyk


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie 2/2019.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - pracownik socjalny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - pracownik socjalny


Ogłoszenie.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

Klauzula.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze mł.informatyk/informatyk/st.informatyk


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie 37.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

Klauzula.docx

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi-pomoc kuchenna


Ogłoszenie 36.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

Klauzula.docx

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Pracownik socjalny


 

Ogłoszenie 35.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

Klauzula.docx

Nabór kandydatów na wolne stanowisko konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego


Ogłoszenie 34.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

Klauzula.docx

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor/starszy inspektor ds. reallizacji świadczeń


 

Ogłoszenie 33.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

Klauzula.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze mł.informatyk/informatyk/st.informatyk


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie 32.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

Klauzula.docx

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze -inspektor/st.inspektor ds.usług opiekuńczych


Wynik naboru.pdf

 

Ogłoszenie 31.pdf

Oświadczenie.docx

Klauzula.docx

Oświadczenie RODO.doc

Nabór kandydatów na wolne stanowisko -konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego.


 

Ogłoszenie 30.pdf

Oświadczenie RODO.doc

Oświadczenie.docx

Klauzula.docx

Nabór kandydatów na wolne stanowisko -specjalista/st.inspektor/inspektor ds.projektów i programów.


Wynik naboru.pdf
Ogłoszenie.pdf
Klauzula.docx
Oświadczenie.docx
Oświadczenie RODO.doc

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - pomoc kuchenna


Ogłoszenie.pdf
Klauzula.docx
Oświadczenie.docx
Oświadczenie.doc

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze mł.informatyk/informatyk/st.informatyk


Wynik naboru.pdf
Ogłoszenie 26.pdf
Oświadczenie RODO.doc
Oświadczenie.docx
Klauzula.docx

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Pracownik socjalny


Ogłoszenie 27.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oswiadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor/starszy inspektor ds. reallizacji świadczeń


Ogłoszenie 25.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Młodszy Asystent Rodziny


Ogłoszenie 24.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko -specjalista/st.inspektor/inspektor ds.projektów i programów.


Wynik naboru.pdf

Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie RODO.doc

Oświadczenie oferty pracy.docx

Nabór kandydatów na wolne stanowisko -specjalista/st.inspektor/inspektor ds.projektów i programów.


Wynik naboru.pdf

Ogłoszenie.pdf

Oświadczenie oferty pracy.docx

Oświadczenie RODO.doc

Klauzula.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - podinspektor/inspektor/starszy inspektor ds. administracyjnych


Wynik naboru .pdf

Ogłoszenie.pdf

Oświadczenie RODO.doc

Oświadczenie oferty pracy.docx

Klauzula.docx

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Instruktor terapii zajęciowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej


Ogłoszenie.pdf

Oświadczenie.doc

Oświadczenie RODO.doc

Klauzula.doc

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi TERAPEUTA w Dziennym Domu Pomocy Społecznej


Ogłoszenie.pdf

Oświadczenie.docx

Oświadczenie rodo.doc

Klauzula.docx

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Pracownik socjalny


Ogłoszenie.pdf

Oświadczenie RODO.doc

Oświadczenie.docx

Klauzula.docx

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Instruktor terapii zajęciowej.


Ogłoszenie.pdf

Klauzula .docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

Nabór kandydatów- Młodszy Asystent Rodziny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Pracownik socjalny


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

Nabór kandydatów na wolne stanowisko -Intendent w Dziennym Domu Pomocy Społecznej


Ogłoszenie.pdf

Klauzula.docx

Oświadczenie.docx

Oświadczenie RODO.doc

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - pracownik socjalny do projektu "Profesjonalni i Pomocni".


Ogłoszenie.pdf

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Pracownik socjalny


Ogłoszenie.pdf

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Pracownik socjalny


Ogłoszenie.pdf

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Konsultant ds.współpracy z lokalnym środowiskiem


Ogłoszenie.pdf

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Pracownik socjalny ds.postępowań administracyjnych w projekcie Aktywna Rodzina


 Ogłoszenie.pdf

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Konsultant ds.współpracy z lokalnym środowiskiem


Ogłoszenie.pdf

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Filii


Ogłoszenie.pdf

Wynik.pdf

Nabór kandydatów- Młodszy Asystent Rodziny


Ogłoszenie.pdf

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Młodszy Asystent Rodziny


Ogłoszenie.pdf

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownik socjalny ds. postępowań administracyjnych w projekcie "Aktywna Rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno zawodowej rodzin z dziećmi".


Ogłoszenie.pdf

Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Młodszy Asystent Rodziny


Ogłoszenie.pdf

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi


Ogłoszenie.pdf

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Działu Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej


Ogłoszenie.pdf
Wynik.pdf

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Radca prawny


Ogłoszenie.pdf

Wynik.tif

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowo - księgowych


Ogłoszenie.pdf

Wynik.pdf

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Młodszy asystent rodziny


Ogłoszenie.pdf

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy


Ogłoszenie.pdf

Wynik.pdf

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownik socjalny ds. postępowań administracyjnych w projekcie "Aktywna Rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno zawodowej rodzin z dziećmi".


Ogłoszenie.pdf

 

 

Wykonanie: Hostlab