tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Projekty
mapa na podstronie
Projekty
 

Projekty


Dział Projektów i Programów

Kierownik Działu: Beata Żabka

Paca 42, 04-386 Warszawa

tel. (22) 277-33-00/01

mail: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl

 

Zespół Projektów i Programów

Paca 42 wejście A

tel. (22) 277-33-17/69/76

 

Klub Integracji Społecznej

Grochowska 259 A

tel. (22) 277 33-63/64

 

Projekty realizowane w 2021 roku:

 

Projekty realizowane w 2021 roku.jpg

 

"Q Samodzielności" projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób, wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej 60 osób będących w kryzysie bezdomności oraz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w Dzielnicy Praga-Południe.

Q Samodzielności - czytaj więcej ...

 

 

"TRAMPOLINA AKTYWNOŚCI" to ompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w szczególności do osób będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych  wykluczeniem społecznym, bezrobotnych  i nieaktywnych  zawodowo, w tym dla osób młodych u w wieku 18-25 lat opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki pieczy zastępczej, osób długotrwale bezrobotnych oraz tych, którzy chcą się dzielić swoimi pasjami. Projekt będzie realizowany w okresie od 4.2021 r. do 12.2021 r. Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa uczestników projektu poprzez rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej oraz zawodowej.Działania projektowe będą dopasowane indywidualnie do potrzeb uczestników i obejmą m.in.: konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwo pracy, konsultacje psychologiczne,konsultacje z terapeutą uzależnień oraz psychiatrą, poradnictwo prawne, socjalne i pedagogiczne,różnego rodzaju warsztaty i zajęcia integracyjne.

TRAMPOLINA AKTYWNOŚCI - czytaj więcej ...

 

 

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m.st.Warszawy realizował następujące projekty:

 Baner 

    

Celem jest Praca

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa.pdf

 

Q Samodzielności - II Edycja

Regulamin rekrutacji.pdf

Informacja o rekrutacji II edycja.docx

Załącznik 1 Karta zgłoszenia II edycja.docx

Załącznik 2 Oświadczenie II edycja.docx

Załącznik 3 Oświadczenie o udziale w projektach II edycja.docx

 

Dotknąć aby zrozumieć

Opis projektu.pdf

Regulamin rekrutacji.pdf

Załącznik 1 karta zgłoszenia.docx

 

Grochowskiej Akademii Pracy i Rozwoju – GAPiR bis

Spot reklamowy projektu GAPiR.mp3

Opis projektu.pdf

Regulamin rekrutacji.pdf

Załącznik 1 karta zgłoszenia.docx

 

Lepiej, wiecej, bezpieczniej - Południowo Praski System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Opis projektu.pdf

Prezentacja projektu.pdf

Diagnoza.pdf

Ulotka informacyjna.pdf

 

Projekty zrealizowane w latach ubiegłych:

 

 

Aktywna Rodzina

Opis projektu.pdf

Podsumowanie projektu Aktywna Rodzina.pdf

 

Romano dzipen

Opis projektu.docx

Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych

Opis projektu.pdf

 

Profesjonalni i Pomocni

Opis projektu.pdf

 

Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku

Opis projektu.pdf

Pliki do pobrania dostępne na stronie http://senioralna.um.warszawa.pl/SAMODZIELNY

 

Edukacja kluczem  do przyszłości 

Opis projektu.pdf

 

Odzyskać Przyszłość

Opis projektu.docx

 

Wykonanie: Hostlab