Projekty


Dział Projektów i Programów

Paca 42, 04-386 Warszawa

tel. (22) 277-33-00/01

mail: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl

 

Zespół Projektów i Programów

Paca 42 wejście A

tel. (22) 277-33-17/69/76

 

Klub Integracji Społecznej

Grochowska 259 A

tel. (22) 277 33-63/64

 

 

Projekty realizowane w 2022 roku:

 

"Q Samodzielności" projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób, wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej 60 osób będących w kryzysie bezdomności oraz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w Dzielnicy Praga-Południe.

Q Samodzielności - czytaj więcej ...

 

 

"W DRODZE DO SUKCESU"

logo projektu w  drodze do sukcesu.jpg

 W DRODZE DO SUKCESU - czytaj więcej ...

 

Logo Projektu Compas COMPAS – w dobrym kierunku i na własnym szlaku - czytaj więcej...

 

Projekty realizowane w 2021 roku:

 grafika projektu coś za coś

Projekty realizowane w 2021 roku.jpg

 

"Q Samodzielności" projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób, wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej 60 osób będących w kryzysie bezdomności oraz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w Dzielnicy Praga-Południe.

Q Samodzielności - czytaj więcej ...

 

 

"TRAMPOLINA AKTYWNOŚCI" to ompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w szczególności do osób będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych  wykluczeniem społecznym, bezrobotnych  i nieaktywnych  zawodowo, w tym dla osób młodych u w wieku 18-25 lat opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki pieczy zastępczej, osób długotrwale bezrobotnych oraz tych, którzy chcą się dzielić swoimi pasjami. Projekt będzie realizowany w okresie od 4.2021 r. do 12.2021 r. Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa uczestników projektu poprzez rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej oraz zawodowej.Działania projektowe będą dopasowane indywidualnie do potrzeb uczestników i obejmą m.in.: konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwo pracy, konsultacje psychologiczne,konsultacje z terapeutą uzależnień oraz psychiatrą, poradnictwo prawne, socjalne i pedagogiczne,różnego rodzaju warsztaty i zajęcia integracyjne.

TRAMPOLINA AKTYWNOŚCI - czytaj więcej ...

 

 

Kolejne działanie w ramach projektu „GOZpodarne wyzwanie” Trwa
Już działamy !!!  Wydarzenie „Coś za coś” trwa. Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu polegającym na sąsiedzkiej wymianie rzeczy niepotrzebnych.
Jeśli posiadasz rzeczy takie jak ubrania, akcesoria (torebki, plecaki, paski, chusty, buty, biżuteria), przedmioty użytku codziennego, kuchennego, bibeloty, ozdoby, płyty, winyle gry planszowe, gry komputerowe, filmy DVD, zabawki i inne zachęcamy do wymiany jej w ramach wydarzenia pn. COŚ za COŚ.  W trakcie trwania wydarzenia można  zgłosić się do OPS Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy do wyznaczonego pracownika OPS Dzielnicy Praga –Południe m.st. Warszawy lub przesłać drogą mailową zgłoszenie zawierające zdjęcie przedmiotu i krótki opis rzeczy, które zalegają w domu, szafie, garażu czy piwnicy. W tym celu zapraszamy do zapoznania się z regulaminem działania pn. „COŚ za COŚ” zamieszczonym na stronie https://ops-pragapoludnie.pl/projekty/gozpodarne-wyzwanie
Projekt dofinansowany jest ze środków Stena Recycling w ramach realizowanego konkursu „GOZpodarne wyzwanie” mającego na celu promocję gospodarki obiegu zamkniętego wśród organizacji pozarządowych, samorządowych i jego jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych.

GOZpodarne wyzwanie - czytaj więcej ...

 

 

 

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m.st.Warszawy realizował następujące projekty:

 Baner 

    

Celem jest Praca

Informacje o projekcie.pdf

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa.pdf

 

Q Samodzielności - II Edycja

Regulamin rekrutacji.pdf

Informacja o rekrutacji II edycja.docx

Załącznik 1 Karta zgłoszenia II edycja.docx

Załącznik 2 Oświadczenie II edycja.docx

Załącznik 3 Oświadczenie o udziale w projektach II edycja.docx

 

Dotknąć aby zrozumieć

Opis projektu.pdf

Regulamin rekrutacji.pdf

Załącznik 1 karta zgłoszenia.docx

 

Grochowskiej Akademii Pracy i Rozwoju – GAPiR bis

Spot reklamowy projektu GAPiR.mp3

Opis projektu.pdf

Regulamin rekrutacji.pdf

Załącznik 1 karta zgłoszenia.docx

 

Lepiej, wiecej, bezpieczniej - Południowo Praski System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Opis projektu.pdf

Prezentacja projektu.pdf

Diagnoza.pdf

Ulotka informacyjna.pdf

 

Projekty zrealizowane w latach ubiegłych:

 

 

Aktywna Rodzina

Opis projektu.pdf

Podsumowanie projektu Aktywna Rodzina.pdf

 

Romano dzipen

Opis projektu.docx

Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych

Opis projektu.pdf

 

Profesjonalni i Pomocni

Opis projektu.pdf

 

Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku

Opis projektu.pdf

Pliki do pobrania dostępne na stronie http://senioralna.um.warszawa.pl/SAMODZIELNY

 

Edukacja kluczem  do przyszłości 

Opis projektu.pdf

 

Odzyskać Przyszłość

Opis projektu.docx