tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Projekty
mapa na podstronie
PLATFORMA E-Learningowa
 

PLATFORMA E-Learningowa


Zachęcamy do zapoznania się z interaktywnym narzędziem informatycznym.

Powstała w ramach projektu Platforma ma docelowo umożliwiać korzystanie z warsztatów i szkoleń oraz z indywidualnego wsparcia specjalistycznego.

Platforma powstała w ramach realizacji projektu „Lepiej, więcej, bezpieczniej – Południowo Praski System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Platforma jest dostępna pod adresem https://platforma.ops-pragapoludnie.pl/

 

Platforma e-learningowa

Wykonanie: Hostlab