tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Projekty
mapa na podstronie
Q Samodzielności
 

Q Samodzielności


"Q Samodzielności" projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób, wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej 60 osób będących w kryzysie bezdomności oraz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w Dzielnicy Praga-Południe.

 

Q Samodzielności - II Edycja

Regulamin rekrutacji.pdf

Informacja o rekrutacji II edycja.docx

Załącznik 1 Karta zgłoszenia II edycja.docx

Załącznik 2 Oświadczenie II edycja.docx

Załącznik 3 Oświadczenie o udziale w projektach II edycja.docx

 

Obrazek q samodzielności

 

 

 

Wykonanie: Hostlab