tło zielone
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY
Projekty
mapa na podstronie
W DRODZE DO SUKCESU
 

 LOGO PROJEKTU W DRODZE DO SUKCESU.JPG

 

PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ZAKOŃCZY SIĘ  15 KWIETNIA 2022 R.

 

Okres realizacja: kwiecień – 31 grudzień 2022 r.

 

Cel projektu: identyfikacja potrzeb oraz włączenie i wzmocnienie tych osób do ich uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej świadczącym nowy profil usług zatrudnienia socjalnego, tj. poszerzony o dziedzinę edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, służący podnoszeniu umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych.

 

Uczestnicy projektu: 30 uczestników wieku 18-64 lat, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którzy w pierwszej kolejności wymagają reintegracji społecznej oraz zawodowej, zamieszkałych na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, a także korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.   

Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie kontraktu socjalnego.

Działania: w ramach projektu każdy z uczestników będzie realizował indywidulaną ścieżkę reintegracji, przygotowaną w oparciu o diagnozę potencjału i potrzeb, obejmującą odpowiednio dobrane do potrzeb działania:

 

 1. AKTYWIZACJA ZAWODOWA*
 • indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy (planowany kwiecień-grudzień 2022 r.);
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (planowany kwiecień-grudzień 2022 r.);
 • warsztaty aktywizacji zawodowej (planowany wrzesień-grudzień 2022 r.);
 • Klub Praskiej Przedsiębiorczości (planowany czerwiec-październik 2022 r.);
 • kursy zawodowe (planowany wrzesień-grudzień 2022 r.);
 • Warsztaty ceramiczne (planowany termin czerwiec – sierpień 2022 r.)
 • prace społecznie użyteczne (planowany kwiecień-listopad 2022 r.);
 • targi pracy (planowany październik 2022 r.);
 • giełda pracy (planowany maj-czerwiec 2022 r.).

 

 1. AKTYWIZACJA ZDROWOTNA*
 • indywidualne konsultacje psychiatryczne (planowany czerwiec, październik 2022r.);
 • warsztat zdrowia psychicznego (planowany lipiec-sierpień 2022r.);
 • warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień (planowany czerwiec 2022r.);
 • pierwsza pomoc (planowany czerwiec-lipiec 2022r.).

 

 1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA*
 • indywidualne konsultacje z psychologiem (planowany kwiecień-grudzień 2022 r.);
 • zajęcia z recyklingu (planowany czerwiec-grudzień 2022 r. – cyklicznie);
 • warsztaty terapii zajęciowej (planowany maj – grudzień 2022 r.);
 • warsztaty dotyczące kształtowania pozytywnych relacji z osobami bliskimi i spotykanymi (planowany wrzesień 2022 r.);
 • Warsztaty antydyskryminacyjne (planowany czerwiec 2022 r.);
 • warsztaty komputerowe (planowany maj-grudzień 2022 r.);
 • Czerwona Szpilka (planowany sierpień – grudzień 2022);
 • Klub Inteligencji Praskiej (planowany czerwiec – grudzień 2022).

 

* Termin realizacji zajęć może ulec zmianie.

 

Wszystkie oferty wsparcia są bezpłatne

 

Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w Klubie Integracji Społecznej, ul. Grochowska 259A; 03-844 Warszawa. Przez pięć dni w tygodniu uczestnicy zdobywać będą wiedzę i umiejętności zawodowe.

 

Klub Integracji Społecznej

Ośrodka Pomocy Społecznej

Dzielnicy Praga Południe Grochowska 259 a, 03-844 Warszawa

tel. (22) 277-33-64

Wykonanie: Hostlab