LOGO PROJEKTU W DRODZE DO SUKCESU.JPG

 

PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ZAKOŃCZY SIĘ  15 KWIETNIA 2022 R.

 

Okres realizacja: kwiecień – 31 grudzień 2022 r.

 

Cel projektu: identyfikacja potrzeb oraz włączenie i wzmocnienie tych osób do ich uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej świadczącym nowy profil usług zatrudnienia socjalnego, tj. poszerzony o dziedzinę edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, służący podnoszeniu umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych.

 

Uczestnicy projektu: 30 uczestników wieku 18-64 lat, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którzy w pierwszej kolejności wymagają reintegracji społecznej oraz zawodowej, zamieszkałych na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, a także korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.   

Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie kontraktu socjalnego.

Działania: w ramach projektu każdy z uczestników będzie realizował indywidulaną ścieżkę reintegracji, przygotowaną w oparciu o diagnozę potencjału i potrzeb, obejmującą odpowiednio dobrane do potrzeb działania:

 

  1. AKTYWIZACJA ZAWODOWA*

 

  1. AKTYWIZACJA ZDROWOTNA*

 

  1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA*

 

* Termin realizacji zajęć może ulec zmianie.

 

Wszystkie oferty wsparcia są bezpłatne

 

Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w Klubie Integracji Społecznej, ul. Grochowska 259A; 03-844 Warszawa. Przez pięć dni w tygodniu uczestnicy zdobywać będą wiedzę i umiejętności zawodowe.

 

Klub Integracji Społecznej

Ośrodka Pomocy Społecznej

Dzielnicy Praga Południe Grochowska 259 a, 03-844 Warszawa

tel. (22) 277-33-64